Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)

Us informem que el període per a fer la RENOVACIÓ dels centres adscrits al PCEE per al curs 2020-2021 està obert fins al 30 de setembre del 2020.  Per a més informació contacteu amb paula@cebllob.cat 


El preu final per participant en el programa del PCEE (esportistes de 0 a 18 anys nascuts fins l’any 2003 inclòs, i repetidors) serà de 7,11€ (només activitats i modalitats esportives sense competició).

Cóm introduïm les dades dels esportistes del PCEE?

Què fem en cas d’accident? És imprescindible l’enviament del “COMUNICAT D’ACCIDENT” que haurà de ser degudament complimentat, signat i segellat pel Consell o pel vostre Ajuntament per l’assegurat/da i enviat al servei mèdic de FIATC mitjançant el correu electrònic autorizaciones.ucec@fiatc.es dins de les 72  hores següents a haver-se produït l’accident: Comunicat d’accident

Tota aquesta informació també la teniu penjada dins la secció Jocs Escolars –> Documentació, seguir les instruccions del  Protocol d’actuació en cas d’accident,

Us recordem que cal trucar al 902 102 264 perquè us adrecin al centre mèdic més proper a la situació de l’accidentat/da en el moment que necessiti ser atès.

Així mateix, us informem que el Consell Esportiu del Baix Llobregat manté per aquest curs la línia d’ajut per afavorir l’accessibilitat a la pràctica esportiva dels infants i joves amb majors dificultats socioeconòmiques de la comarca, amb el fons de contingència social de 20.000 € per tal d’atendre el cost de la quota d’inscripció d’aquells infants i joves del Pla Català d’Esport a l’Escola que més ho necessitin, prèvia sol·licitud i valoració del professor d’Educació física i del Consell Esportiu. Premeu: sol·licitud ajut PCEE

Si voleu podeu consultar la memòria de centres adscrits al PCEE durant els darrers cursos: