Què és el Nou Baix Dance?

És una jornada oberta per a entitats esportives, escoles de dansa i centres educatius del Baix Llobregat, que pretén fer mostra del treball creatiu a través de l’expressió corporal, moviment i la dansa.

Donades les circumstàncies actuals de pandèmia, hem volgut REinventar-nos per facilitar la participació en casos de confinament. Això ens permet respectar la filosofia de cada entitat i centres que vulguin participar en un model híbrid, on té cabuda la participació presencial i la virtual.

Objectiu

Garantir el bon desenvolupament de valors, premiant el gaudiment, el show, el treball en equip, l’execució i la composició de les coreografies.

Dirigit

Tant a infants entre els 6 i 12 anys, com a adolescents entre els 13 i 16 anys.

*Excepcionalment en casos que alguna entitat, escola de dansa o centre educatiu volgués presentar algun grup de l’etapa d’infantil, s’admeten grups d’infants de 5 anys.

Informació

DATA: Dissabte 8 de maig de 2021

HORA: 09:30h a 12:30h *L’horari pot fluctuar en funció del nombre d’inscripcions.

LLOC: CEM Can Roca de Castelldefels Carrer del Castanyer s/n, Castelldefels 08860. L’escenari serà el terreny de joc de la pista poliesportiva (no hi ha limitació d’espai).

Com podem inscriure'ns?

A través del formulari d’inscripció i abans del divendres 30 d’abril de 2021.
A més, la música i la gravació de l’actuació s’hauran d’enviar mitjançant la pàgina web: www.wetransfer.com al correu electrònic alex@cebllob.cat independentment de la modali- tat triada (presencial o virtual).

Data límit d’inscripció: Divendres 30 d’abril de 2021. La inscripció és gratuïta.

Per participar tot esportista, haurà de tenir l’assegurança esportiva tramitada pel curs 2020 – 2021, a través del PCEE o dels JEEC.
*En el cas que els vostres alumnes no estiguin mutualitzats via Playoff i tingueu una assegurança contractada via AMPA o amb qualsevol altra companyia asseguradora, excepcionalment podran participar-hi sempre que ens envieu un certificat per escrit conforme renuncieu a la nostra pòlissa d’accidents i ens acrediteu tenir-ne una pròpia contractada.

Valor afegit

La participació d’un jurat, que a través de la seva experiència i entusiasme, donaran reconeixement a cada coreografia en funció de 5 criteris, valorats amb una puntuació entre l’1 i el 3 en cada cas. Aquests criteris són:

Gaudiment: Entès com el “bon rotllo”, on es valora els aspectes d’energia, entusiasme i seguretat com a grup.

 Show: Entès com “l’espectacularitat de la coreografia”, on es valora la posada en escena, la dramatització, la originalitat, l’expressió, la musicalitat, i el vestuari.

●  Execució: Entès com a la “riquesa del moviment”, on posa accent a la tècnica, sincronització i coordinació del grup.

●  Composició: Entès com “la recepta” de la coreografia, on es valora les formacions entre els participants, la quantitat de moviments per temps musicals i el conjunt de la temàtica.

●  Complicitat: Entesa com “les emocions del grup”, on es valora les interaccions, la cooperació i el bon estar entre els membres.

Què necessita una bona coreo?

Grups entre 2 i 26 participants.
– La duració de la peça musical sigui entre: 1:30 min i 3:30 min (tallada i a la velocitat adequada).
– Una tria de cançons que no tinguin un llenguatge obscè, masclista i irrespectuós ni gestos i moviments inapropiats.

Organitzacions d'entrada i sortides de grups

Davant de les mesures del PROCICAT, la jornada s’organitzarà amb entrades i sortides esglaonades per tal d’evitar les aglomeracions i contacte entre els participants. Abans de la jornada, es facilitarà la informació on es detallarà l’horari i gestió d’espais.

*És important que els participants vinguin amb el vestuari posat, per permetre l’agilitat a l’hora de fer les entrades i sortides de la instal•lació.

Ordre d'actuacions

L’ordre d’actuacions es publicarà el dimarts 4 de maig a la web del Consell Esportiu del Baix Llobregat (www.cebllob.cat) i es farà arribar per correu electrònic als responsables dels grups participants.

Per més info: paula@cebllob.cat